Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30149
Title: Дослідження ефективності застосування процедурної генерації в комп’ютерних іграх
Other Titles: Investigation of efficiency of application of procedural generation in computer games
Authors: Прядка, Дмитро Олександрович
Keywords: процедурна генерація
найкоротший шлях
контент
відео ігри
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Прядка Д. А. Дослідження ефективності застосування процедурної генерації в комп’ютерних іграх: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»./ Д. А. Прядка: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об'єктом дослідження є процеси автоматичної побудови ігрового контенту з застосуванням процедурної генерації. Предметом дослідження є методи і алгоритми генерації лабіринтів, пошуку виходу з них. Мета роботи – визначити переваги та недоліки різних підходів до створення грального контенту, надати рекомендації щодо обрання найбільш ефективних за обраними параметрами. Методи досліджень базуються на основних положеннях теорії графів, теорії ігор, дискретної математики, теорії алгоритмів. Для візуалізації результатів дослідження застосовано середовище Unity. Наукова новизна полягає в детальному дослідженні процесів автоматичної генерації лабіринтів, формуванню характеристик, за якими оцінюється якість лабіринтів, застосуванню методів пошуку найкоротшого шляху як одного з параметрів оцінювання. Практичне значення полягає у розробці інструменту для створення лабіринтів за зданими характеристиками; оцінювання їх параметрів та пошука найкоротшого шляху; можливістю збору статистичних даних з метою мінімізації витрат часу й економії обчислювальних ресурсів на розробку ігрового контенту.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30149
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_печать_Прядка.pdf
  Restricted Access
5,59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.