Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30147
Title: Розширення стандартного функціоналу базових модулів для відслідковування рухів
Other Titles: Extension of the standard functionality of basic modules for motions tracking
Authors: Дзюбинський, Олександр Сергійович
Keywords: Motion Capture
Unity,
Microsoft Kinect 1
мова C#, JSON
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Дзюбинський О. С. Розширення стандартного функціоналу базових модулів для відслідковування рухів: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»./ О. С. Дзюбинський: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єктом дослідження є технологія розпізнавання жестів Motion Capture на основі Microsoft Kinect та інтеграція цієї технології із середовищем розробки ігор Unity. Предметом дослідження є методи і алгоритми захвату жестів на основі базового шаблону технології Kinect Motion Capture, спрямовані на створення програм ігрового характеру із можливим подальшим аналізом даних ігрової сесії користувача. Мета роботи полягає у розробці програмного комплексу для відслідковування рухів на базі технології Microsoft Kinect, спрямованого на розширення стандартного функціоналу в додатках даного типу та у дослідженні залежності швидкості розпізнавання жестів від рівня згладжування даних. Методи досліджень базуються на основних положеннях теорії ігор, математичної статистики, дискретної математики, теорії алгоритмів, теорії обчислювальних систем і комп’ютерної графіки. Наукова новизна полягає у розробці основних концептів згладжувальних режимів, що дозволило програмно керувати плавністю рухів моделі та швидкістю розпізнавання жестів. Практичним результатом є розроблений додаток для роботи із апаратним приладом для відслідковування рухів Microsoft Kinect, який в подальшому може служити основою для створення будь-якого ігрового проекту для даної платформи.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30147
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пояснювальна записка_Дзюбинський.pdf
  Restricted Access
2,91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.