Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30043
Title: ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ СУБНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛАНКИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
Other Titles: FEATURES OF INSTITUTIONAL ARCHITECTURE OF A SUBNATIONAL LINK PUBLIC FINANCE IN THE CERTAIN EUROPEAN COUNTRIES
Authors: Долозіна, Ірина Леонідівна
Keywords: інституційна архітектура, публічні фінанси, субнаціональна ланка, місцеві фінанси, доходи, ви- датки, автономія, вирівнювання.
Issue Date: 8-Nov-2016
Publisher: НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Series/Report no.: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО;Випуск 10 Частина 1
Abstract: Стаття присвячена питанням виявлення особливостей інституційної архітектури субнаціональної ланки публічних фінансів у європейських країнах та її трансформації у напряму децентралізації ресурсів та повноважень. Вивчено досвід Франції, Румунії, Великої Британії, ФРН та Швейцарії як прикладів унітарних та федеративних країн, в яких відбуваються процеси децентралізації публічних фінансів. Зокрема, окреслено особливості розподілу повнова- жень у вертикалі управління, формування ресурсів та інституційних можливостей місцевого самоврядування управля- ти цим процесом, вертикального та горизонтального вирівнювання можливостей місцевого самоврядування фінансу- вати виконання власних функцій. Визначено, що тенденції до інституційної та фінансової автономізації місцевої влади створюють проблеми нестачі ресурсів для фіскального вирівнювання на центральному рівні та підвищують вимоги до результативності виконання бюджетів, а також створюють об’єктивні передумови для посилення конфліктів та дисба- лансів у розвитку національної економічної та фінансової системи.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30043
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Долозіна Ірина Леонідівна к.е.н., доцент кафедри ОФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УжНУ экономика 10 2016 часть 1 + Долозина.pdf321,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.