Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30039
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Електричні машини» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Authors: Несторук, Наталія Анатоліївна
Алтухова, Тетяна Володимирівна
Keywords: методичні вказівки
електричні машини
силовий трансформатор
багатообмотковий трансформатор
Issue Date: 30-Jan-2018
Publisher: Покровськ, Індустріальний інститут ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Електричні машини» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Укл.: Несторук Н. А., Алтухова Т. В. – Покровськ: ІІ ДонНТУ, 2018. - 28 с.
Abstract: Складено відповідно з програмою курсу «Електричні машини» для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. В методичних вказівках наведені індивідуальні завдання з розрахунку трансформаторів за курсом «Електричні машини», приклади порядку і методики розрахунків та рекомендована література. Призначається для студентів денної та заочної форм навчання електромеханічних спеціальностей.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30039
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ в библ. Ел маш інд роб.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.