Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30038
Title: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія електроприводу» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Authors: Алтухова, Тетяна Володимирівна
Чашко, Марк Васильович
Keywords: методичні вказівки
теорія електроприводу
завдання
розрахункова робота
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Покровськ, Індустріальний інститут ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія електроприводу» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / уклад. Т. В. Алтухова, М. В. Чашко - Покровськ: Індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. – 20 с.
Abstract: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія електроприводу» містять: завдання з варіантами, порядок розв’язку завдань для осмисленого виконання студентами. Завдання виконуються студентами у відповідності до заданого варіанту.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30038
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ТЕП_инд_метод_ЕЛК_Алтухова_Чашко.pdf928,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.