Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30018
Title: Розробка архітектури з інтеграцією потокового відео в мобільний додаток
Other Titles: Development of Architecture with Integration of Streaming Video into Mobile Application
Authors: Носовицький, Богдан Геннадійович
Keywords: потокове відео
web-система
Spring framework
мультимедіа
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Носовицький Б.Г. Розробка архітектури з інтеграцією потокового відео в мобільний додаток: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»/ Б.Г. Носовицький. – Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.– 108 с.
Series/Report no.: Комп’ютерні науки;
Abstract: Мета роботи – розробка трансляції/отримання потокового відео та його інтеграція у web-систему, яка дозволить організувати прийом відеоданих на мобільних пристроях Android. Об’єкт дослідження: засоби та методи організації потокового відео на мобільних пристроїв через Інтернет, засоби обробки та управління мультимедійними потоками. Предмет дослідження: потокове відео та Spring Framework, як засіб створення web-систем. Задачі дослідження: опис існуючих інструментів для реалізації трансляції/отримання потокового відео; висвітлення кожного етапу при створені web-систем у послідовності нарощування функціональності без значних редагувань існуючого проекту; опис можливостей Spring Framework при використанні одразу декількох модулів Spring Framework – MVC, Rest, Data, Security на прикладі додатку Memories. Методи дослідження: методи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування систем;методи проектування бази даних; методи теорії захисту інформації; методи системного аналізу.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30018
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_КНм17_Носовицький_БГ.pdf
  Restricted Access
2,39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.