Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30016
Title: Дослідження методів сортування на паралельній архітектурі з використанням методів NVIDIA CUDA
Other Titles: Research of sorting methods of parallel architecture using methods NVIDIA CUDA
Authors: Рибка, Дмитрій Євгенович
Keywords: kernel
паралельний алгоритм
прискорення
розпаралелювання
GPU, CPU
NVIDIA CUDA
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Рибка Д.Є. Дослідження методів сортування на паралельній архітектурі з використанням методів NVIDIA CUDA: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»/ Д.Є. Рибка. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018..– 92 с.
Series/Report no.: Комп’ютерні науки;
Abstract: Об’єктом дослідження є технологія CUDA від компанії NVIDIA. Технологія спрямована на розробку паралельних додатків. Предметом дослідження є методи і алгоритми сортування розроблені на основі технології CUDA для паралельної розробки. Мета роботи полягає у дослідженні практичних та теоретичні питань дослідження та реалізації алгоритмів сортування для неграфічних обчислень на паралельній архітектурі з використанням технології CUDA та порівняння їх з послідовними аналогами. Методи досліджень базуються на основних положеннях математичної статистики, дискретної математики, теорії алгоритмів, теорії обчислювальних систем, теорії паралельних систем. Наукова новизна полягає у дослідженні нових технологій та принципів розробки алгоритмів на паралельній архітектурі CUDA, дослідженні поводження алгоритмів сортування. Практичним результатом є отримані динамічні характеристики розроблених паралельних додатків такі, як прискорення, ефективність та накладні витрати на паралелізм, досліджено залежності оцінок якості паралелізму від розміру входу.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30016
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_КНм17_Рибка_ДЄ.pdf
  Restricted Access
2,29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.