Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30015
Title: Моделі розпізнавання тексту з використанням нейронних мереж
Other Titles: Models of text recognition using neural networks
Authors: Рибак, Дмитро Віталійович
Keywords: розпізнавання тексту
нейромережа
перцептрон
OCR
машинне навчання
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Рибак Д.В. Моделі розпізнавання тексту з використанням нейронних мереж: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»/ Д.В. Рибак. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018..– 107 с.
Series/Report no.: Комп’ютерні науки;
Abstract: Об`єктом дослідження є моделі розпізнавання тексту із застосуванням нейромереж. Предметом дослідження є алгоритми машинного навчання і підходи до OCR розпізнавання багатосимвольного тексту цілісно, без необхідності додаткової сегментації або детектування символів, без серйозної попередньої обробки. Мета роботи полягає у дослідженні і розробці методу розпізнавання багатосимвольного тексту на основі штучної нейронної мережі з метою підвищення точності розпізнавання. Методи досліджень базуються на основних положеннях теорії розпізнавання тексту, методів штучних нейронних мереж та машинного навчання. Наукова новизна полягає у вдосконаленні методів розпізнавання багато символьного тексту в умовах деформації та шумів. Практичне значення полягає в підвищенні точності розпізнавання тексту. Розроблена система може бути корисна для навчання студентів та може бути використана як приклад для подальших розробок в області розпізнавання тексту.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30015
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РыбакД.pdf
  Restricted Access
4,69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.