Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29998
Title: Дослідження методів сполучення з персональним комп'ютером пристрою TrackIR та його використання в ігрових додатках
Other Titles: Research of methods of communication between personal computer and TrackIR device, use its in gaming applications.
Authors: Лукін, Олексій Юрійович
Keywords: гра
TrackIR
псевдо–віртуальна реальність
відстеження рухів голови
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Лукін О.Ю. Дослідження методів сполучення з персональним комп'ютером пристрою TrackIR та його використання в ігрових додатках: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ О.Ю. Лукін. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.. – 116 с.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єктом дослідження виступає процес моделювання псевдо–віртуальної реальності за допомогою пристроїв введення інформації до ПК. Предметом дослідження є система TrackIR та застосування її в створенні ігрових додатків. Мета роботи полягає в розробці ігрового додатка, який моделює псевдо–віртуальну реальність, що засновується на взаємодії ПК та TrackIR. Методами дослідження виступають засоби програмування 3d зображень об’єктів, оптичні методи, методологія об'єктно–орієнтованого програмування та в якості апаратури: ПК та система TrackIR. Наукова новизна пропонованого рішення базується на створенні унікального інтерфейсу, адаптованого під взаємодії користувача з TrackIR та запропонування способу експериментальної оцінки ефективності роботи системи за допомогою застосування TrackIR в порівнянні з клавіатурою в грі. Практична цінність полягає в розробці ігри, яка дозволяє створити псевдо–віртуальну реальність за допомогою застосування пристрою TrackIR і оцінити всі його можливості.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29998
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лукин.pdf
  Restricted Access
3,17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.