Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29996
Title: Дослідження системи Лейтнера з нейромережею для мобільного додатку вивчення іноземної мови
Other Titles: Investigation of the Leitner system with the neural network for the mobile application of the foreign language learning
Authors: Логінова, Світлана Максимівна
Keywords: метод Лейтнера
нейронні мережі
багатошаровий перцептрон
мережа розпізнавання тексту
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Логінова С.М. Дослідження методу Лейтнера з нейромережею для мобільного додатку вивчення іноземної мови: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»/ С.М. Логінова. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.– 94 с.
Series/Report no.: Компютерні науки;
Abstract: Мета дослідження: створення нейромережі розпізнавання символів, написаних людиною. Основною задачею буде проаналізувати існуючи методи запам’ятовування слів, обрати найефективніший та розробити мобільний додаток, на основі обраного методу. Також зробити можливість писати текст від руки та розпізнавати його за допомогою штучного інтелекту. Об’єкт дослідження: процес перекладу тексту. Предмет дослідження: методи та моделі перекладу тексту. Завдання дослідження:  аналіз існуючих методів моделей та систем розпізнавання символів;  розробка моделі нейромережі розпізнавання символів;  створення алгоритму навчання;  програмна реалізація;  проведення числового дослідження. У роботі були проаналізовані аналоги існуючих мобільних додатків, методи для вивчення іноземних мов та обрано найбільш релевантний. Проаналізували різні методи для розпізнавання тексту, на основі чого було обрано рішення метод, який базується на основі штучних нейронних мереж. У результаті роботи розробили додаток, в основі якого є метод Лейтнера, а розпізнавання тексту, який користувач пише від руки, проходить за допомогою нейронної мережі, а саме перцептрону. Навчали систему на різних параметрах, тобто подавали на вхід значення, змінювали ваги та аналізували результат. На основі експериментальних досліджень було зроблено висновок про роботу нейромережі, а саме перцептрону.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29996
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_КНм17_Логинова_СМ.pdf
  Restricted Access
2,25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.