Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29990
Title: Алгоритмічні методи кластеризації в рекомендаційних системах з колаборативною фільтрацією
Other Titles: Algorithmic methods of clusterization in recommender systems with collaborative filtrering
Authors: Клімаш, Олександра Василівна
Keywords: рекомендаційні системи
колаборативна фільтрація,
методи кластеризації,
метод k-середніх,
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Клімаш О. В. Алгоритмічні методи кластеризації в рекомендаційних системах з колаборатичною фільтрацією: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»/ О. В. Клімаш. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018..– 95 с.
Series/Report no.: Компютерні науки Компютерні науки;
Abstract: Об’єкт дослідження – процес колаборативної фільтрації даних в рекомендаційних системах, аналіз переваг користувача для подальшої видачі рекомендацій. Предмет дослідження – рекомендаційні методи колаборативної фільтрації. Метою роботи є розробка методу кластерізації з модифікацією його методом ліктя у колаборативній фільтрації для збільшення точності рекомендацій при найменшій трудомісткості. Методами розробки обрано методи кластеризації, а саме алгоритм пошуку коротшого найменшого шляху, алгоритм FOREL та метод k-середніх, який буде модифікований методом ліктя. У результаті роботи проведено аналіз сучасних підходів до організації рекомендаційних систем з колаборативною фільтрацією, було модифіковано метод k-середніх, розроблено систему тестування алгоритмів кластеризації колаборативної фільтрації та протестовано ці методи.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29990
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_КНм-17_Климаш_ОВ.pdf
  Restricted Access
1,79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.