Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29989
Title: Підвищення ефективності методу контентної фільтрації в рекомендаційних системах з урахуванням розрідженості даних
Other Titles: Improving the effectiveness of the content filtering method in the recommender systems with sparse data
Authors: Александров, Микита Олександрович
Keywords: рекомендаційні системи
контентна фільтрація
кореляція Пірсона
оцінювання точності
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Александров М. О. Підвищення ефективності методу контентної фільтрації в рекомендаційних системах з урахуванням розрідженості даних: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» М. О. Александров. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.– 91 с.
Series/Report no.: Компютерні науки;
Abstract: Об’єктом дослідження є процеси функціонування рекомендаційних систем на основі контентної фільтрації. Предметом дослідження є методи контентної фільтрації, які орієнтовани на використання в рекомендаційних системах для визначення уподобань користувачів. Метою даної роботи є модифікація методу контентної фільтрації для застосування в рекомендаційних системах за умови великої розрідженості даних з залученням алгоритмів зниження розмірності матриць. Методами дослідження є методи теорії алгоритмів, теорії масового обслуговування, дослідження операцій та прийняття проектних рішень, а також методи лінійної алгебри, які присвячені проблемам декомпозиції матриць, це, насамперед, метод сингулярного розкладання матриць на основі алгоритму SVD (singular value decomposition) та метод головних компонент на основі алгоритму PCA (principal component analysis). У результаті роботи були розроблені два рекомендаційних методи шляхом модифікації контентного методу алгоритмами зниження розмірності матриць. Обидва методи були протестовані та порівняні з іншими існуючими методами. Також були визначені шляхи покращення якості роботи розроблених методів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29989
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_КНм17_Александров_МО.pdf
  Restricted Access
1,65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.