Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29988
Title: Паралельна реалізація методів розв’язання крайових задач при моделюванні динамічних об’єктів
Other Titles: Parallel implementation of methods for solving boundary value problems for modeling of dynamic objects
Authors: Бобилєва, Олександра Сергіївна
Keywords: паралельне програмування
крайова задача
методи Рунге–Кутти
задача Коші
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Бобилєва О. С. Паралельна реалізація методів розв’язання крайових задач при моделюванні динамічних об’єктів: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ О. С. Бобилєва. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.. – 118 с.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єкт дослідження – процес моделювання складних динамічних об’єктів. Предметом дослідження роботи є програмний інтерфейс для передачі інформації MPI та паралельні чисельні методи зведення до задачі Коші розв’язання крайової задачі. Мета роботи полягає в розробці та дослідженні алгоритмічних методів розв’язання крайової задачі, орієнтованих на ефективну реалізацію в паралельних комп’ютерних системах. В якості методів дослідження застосовано чисельні методи розв’язання крайової задачі та задачі Коші, теорію ЗДР та теорію ОС, MPI. Наукова новизна полягає у розробці та удосконалені паралельного алгоритму реалізації чисельних методів розв’язання крайової задачі та розв’язання задачі Коші. Практична цінність полягає в розробці програмної системи, що містить в собі реалізацію чисельного методу розв’язання крайової задачі шляхом зведення її до задачі Коші та подальшої паралельної реалізації багатостадійним методом.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29988
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бобилєва О.С. ІПЗм-17.pdf
  Restricted Access
2,32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.