Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29987
Title: Дослідження алгоритмів навчання штучного інтелекту в комп’ютерних іграх
Other Titles: Research of artificial intelligence learning algorithms of computer games
Authors: Глинська, Катерина Сергіївна
Keywords: штучний інтелект
нейронні мережі
ігровий додаток
машинне навчання
стратегічні ігри
MLP, CNN, GAN
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Глинська К. С. Дослідження алгоритмів навчання штучного інтелекту в комп’ютерних іграх: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ К. С. Глинська. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. – 122 с.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єктом дослідження даної роботи виступають засоби реалізації машинного навчання в ігрових додатках. Предметом дослідження є можливості нейронних мереж для навчання й підсилення штучного інтелекту стратегічних ігор. Метою роботи є підсилення ігрового інтелекту засобами нейронної мережі, що дозволить йому розумно відповідати на дії суперників й матиме істотний вплив на якість ігрового процесу. В процесі роботи були використані математичні методи оптимізації функцій оцінки, статистичні методи обробки вхідних даних, евристичні методи для створення та навчання мережі, методи порівняння й аналізу для вивчення та узагальнення досягнень існуючих підходів. Результатом роботи стали розроблені нейронні мережі з різними топологіями, конфігураціями та методами навчання, аналіз й порівняння отриманих моделей за параметрами точності й часу навчання. Наукова новизна полягає в дослідженні нових топологій та принципів побудови нейронних мереж в ігрових додатках, пошуку нових закономірностей функціонування нейронних мереж в певних умовах ігрового процесу. Практичне значення полягає в запропонуванні рекомендацій щодо використання нейронних мереж в ігрових додатках на основі проведеного комплексного аналізу різних топологій та принципів навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29987
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Глинська.pdf
  Restricted Access
8,25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.