Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29984
Title: Паралельне моделювання динамічних систем з розподіленими параметрами в сучасних програмних середовищах
Other Titles: Parallel simulation of dynamic systems with distributed parameters in modern software environments
Authors: Смешков, Олексій Сергійович
Keywords: Unity
нейронні мережі
генетичні алгоритми
ігрові автомобілі
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Смешков О.С. Паралельне моделювання динамічних систем з розподіленими параметрами в сучасних програмних середовищах: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних додатків для ігрових систем»/ О.С. Смешков. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. – 97 c.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Метою дослідження є реалізація екстраполяційного методу Річардсона для розв’язання систем звичайних диференційних рівнянь (СЗДР). Об’єктом дослідження даної роботи виступатиме вивчення екстраполяційного методу Річардсону. Предметом дослідження виступає екстраполяційний метод Річардсона для диференціальних задач. Методи дослідження – математичне моделювання, чисельні методи. Мету дипломної роботи спрямовано на вирішення важливої науково-прикладної проблеми, пов’язаної з швидкодією паралельних обчислень, а також оцінку доцільності використання відповідного підходу. Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання наступних основних задач дослідження: ознайомлення з загально теоретичною базою проведення дослідження, а саме паралельними обчисленнями; пошук і огляд існуючих реалізацій паралельних алгоритмів, та засобів моделювання; постановка завдань розробки; проектування архітектури системи для тестування реалізацій паралельних обчислень; реалізація і тестування паралельних обчислень; оптимізація програми.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29984
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Смешков Диплом.pdf
  Restricted Access
1,32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.