Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29983
Title: Дослідження та розробка методу побудови траєкторії руху безпілотного літального апарату в умовах міста на основі даних OpenStreetMap
Other Titles: Research and development of the method for constructing a flight path in a city for an unmanned aerial vehicle based on OpenStreetMap data
Authors: Туляков, Євген Михайлович
Keywords: безпілотний летальний апарат
просторова мапа
траєкторія
OpenStreetMap
Helix Toolkit
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Туляков Є.М. Дослідження та розробка методу побудови траєкторії руху безпілотного літального апарату в умовах міста на основі даних OpenStreetMap: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ Є.М. Туляков. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. -124 c.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об'єктом дослідження є процес побудови послідовності точок простору, що уявляє з себе траєкторію руху та забезпечує безпечне переміщення по них безпілотного літального апарату. Предметом дослідження є методи побудови маршрутів на графах, уявлення та програмна обробка просторових карт міського середовища на основі даних OpenStreetMap. Мета роботи полягає у розробці методу побудови безпечної траєкторії руху безпілотного літального апарату в умовах міста між двома заданими точками простору. Методи досліджень базуються на методах и основних положеннях теорії інформації та теорії графів. Наукова новизна полягає у нових підходах до обробки даних просторових мап OpenStreetMap, уявлення їх у вигляді програмних та графових моделей та побудови на їх основі траєкторії руху безпілотного літального апарату. Практичне значення полягає в підвищенні ефективності та використання програмних систем при вирішенні завдань побудови, обчислення характеристик та візуалізації траєкторії руху безпілотних літальних апаратів в умовах міста.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29983
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Туляков.pdf
  Restricted Access
4,73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.