Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29980
Title: Дослідження методів машинного навчання та штучного інтелекту у сферsі криптовалютної торгівлі
Other Titles: Research of Methods of Machine Learning and Artificial Intelligence in the field of Crypt-Currency Trade
Authors: Берник, Євген Миколайович
Keywords: криптовалюта
криптотрейдинг
машинний інтелект
нейронні мережі
нормалізація
автоматизований трейдинг
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Берник Є. М. Дослідження методів машинного навчання та штучного інтелекту у сферsі криптовалютної торгівлі: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ Є. М. Берник. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. – 106 c.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єктом дослідження даної роботи є створення і навчання нейронної мережі для автоматизованої системи криптовалютної торгівлі. Предметом дослідження є методи навчання та моделі реалізації штучного інтелекту системи криптовалютної торгівлі. Метою дипломної роботи є удосконалення автоматизованої системи криптовалютної торгівлі засобами нейронної мережі та машинного навчання. Результатом роботи стали розроблені нейронні мережі з різними архітектурами та методами навчання, аналіз й порівняння отриманих моделей за параметрами точності й часу навчання. Наукова новизна полягає в дослідженні нових топологій та принципів побудови нейронних мереж у сфері криптовалютної торгівлі, пошуку нових закономірностей функціонування нейронних мереж в певних умовах криптовалютного ринку. Практичне значення полягає в запропонуванні рекомендацій щодо використання нейронних мереж в ігрових додатках на основі проведеного комплексного аналізу різних топологій та принципів навчання. Отримані в дипломній роботі результати можуть бути використані при розробці автоматизованої системи криптовалютної торгівлі, побудованої на базі штучного інтелекту, що ґрунтується на методах машинного навчання, а також в рамках інших наукових досліджень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29980
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bernik_Qualifying_Work_last_2.pdf
  Restricted Access
2,53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.