Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29967
Title: Удосконалення системи енергопостачання промислового об'єкта
Other Titles: Improving the conveyor belt tension control system
Authors: Соловйов, Руслан Дмитрович
Keywords: СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
ТРАНСПОРТ
СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР
АВТОМАТИЗАЦІЯ,
СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
СИНТЕЗ САР
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Соловйов, Р. Д. Удосконалення системи енергопостачання промислового об'єкта: Випускна кваліфікаціна робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 6.050702 "Електромеханіка" (освітня програма "Електромеханіка") / Р. Д. Соловйов.- Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 64 с.
Series/Report no.: Електромеханіка;
Abstract: Натяжна станція стрічкового конвеєра допомагає підтримувати необхідне натяжіння стрічки, яке повинно змінюватись в залежності від навантаження матеріалу на стрічці. Встановлення постійного натяжіння негативно сказується на роботі конвеєра та строку служби стрічки. Параметри натяжіння стрічки конвежра необхідно автоматично змінювати в процесі роботи конвеєра. В роботі виявлені особливості роботи стрічкових конвеєрів, проведено огляд систем автоматизованого керування роботою конвеєрами – комплексів автоматизованого керування конвеєрами з їх можливостями; обґрунтовано напрямок удосконалення системи управління натягом конвеєра. На основі висунутих вимог до системи автоматизованого управління натягом конвеєра були розроблені алгоритм функціонування пристроїв автоматизації, структурна схема пристрою автоматизації стрічкового конвеєра. Сформульовані вимоги до системи автоматизації. Вибрана базова апаратура автоматизації. Проведено розрахунок датчиків сили натяжіння стрічки та розрахунок підсилювача датчика натяжіння стрічки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29967
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловйов Руслан Дмитрович.pdf
  Restricted Access
1,31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.