Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29956
Title: Побудова ігрового процесу на базі методів машинного навчання і інтелекту
Other Titles: Building of gameplay based on machine learning methods and intelligence
Authors: Кривенко, Олександр Миколайович
Keywords: Unity
нейронні мережі
генетичні алгоритми
машинний інтелект
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ; ДонНТУ
Citation: Кривенко О. М. Побудова ігрового процесу на базі методів машинного навчання і інтелекту: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ О.М. Кривенко. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.- 119 с.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єктом дослідження є процеси створення і навчання ігрових агентів на основі еволюційних підходів штучного інтелекту. Предметом дослідження є формальні і програмні моделі ігрових агентів. Мета роботи полягає у розробці і обґрунтуванні формальної моделі ігрового агента, заснованої на методах машинного навчання та інтелекту, програмної реалізації ігрового процесу з застосуванням нейронних мереж та еволюційних методів оптимізації при множинних генераціях популяцій ігрових агентів. Було застосовано методи дослідження пов’язані з машинним навчанням, штучним інтелектом, математичним моделюванням, теорією обчислювальних процесів, теорією ігор, а при створенні системи моделювання було використано засоби конструювання, моделювання та тестування програмного забезпечення, комп’ютерної графіки та генетичних алгоритмів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: запропоновано удосконалену формальну модель агента ігрового автомобіля, засновану на методах машинного навчання і інтелекту; вперше запропоновано використання модифікованої функції безпечної мутації для навчання агента гоночного автомобіля. Практичне значення. Отримані в дипломній роботі результати можуть бути використані при розробці відеоігор, побудованих на базі штучного інтелекту ігрових агентів, що гуртуються на методах машинного навчання (штучних нейронних мереж і генетичного алгоритму), а також в рамках інших наукових досліджень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29956
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryvenko_Qualifying_Work.pdf
  Restricted Access
5,39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.