Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29856
Title: Дослідження використання технології 3D-друку при розробці компонентів мікросистем
Other Titles: Research of 3D-printing technology usage in microsystems components development
Authors: Крюковська, Олена Вячеславівна
Keywords: 3D-ДРУК
субтрактивний метод
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Крюковська, О.В. Дослідження використання технології 3D-друку при розробці компонентів мікросистем/Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 123 «Компютерна інженерія»/О.В. Крюковська. – Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 82 с.
Abstract: У роботі проведений аналіз технології виготовлення друкованої пла-ти та пропонується її модифікація, яка спрямована на використання мож-ливостей 3D-принтера. Досліджено, що при безпосередньому друку якість одержуваних деталей незадовільна, що пов'язано із дозвільною здатністю друкарської головки принтера, характеристиками руху його платформи або властивостями використовуваного пластику. Проведений аналіз і ряд експериментів дозволив запропонувати методику створення друкованої плати за допомогою 3D-принтера. Для підвищення якості друку доріжок друкованої плати пропонується використовувати маску.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29856
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krukovska.pdf
  Restricted Access
3,56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.