Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29733
Title: Комплексна модернізація водовідливного комплексу відокремленого структурного підрозділу «Шахтоуправління «Білозерське», шахта «Новодонецька» ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля». 1. Обґрунтування раціонального режиму роботи насосів головного водовідливу. 2. Модернізація електромеханічного обладнання дільничних водовідливів похилої частини пласта L3.
Other Titles: Substantiation of the rational mode of operation of the main mine drainage of separated structural unit «Colliery Group «Bilozerske», mine «Novodonetska» of limited liability company «Donetsk fuel and power company Dobropilliavugillia» 2. Modernization of the electromechanical equipment of the drainage complex of the sloping part of the seam L3 under the conditions of separated structural unit «Colliery Group «Bilozerske», mine «Novodonetska» of limited liability company «Donetsk fuel and power company Dobropilliavugillia»
Authors: Морозов, Артем Валерійович
Морозов, Артур Валерійович
Keywords: водовідливна установка
водозбірник
кавітація
напірна характеристика
насос
приплив
робочий режим
трубопровід
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Морозов А.В. Комплексна модернізація водовідливного комплексу відокремленого структурного підрозділу «Шахтоуправління «Білозерське», шахта «Новодонецька» ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля». Обґрунтування раціонального режиму роботи насосів головного водовідливу / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 6.050702 «Електромеханіка». – Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. Морозов А.В. Комплексна модернізація водовідливного комплексу відокремленого структурного підрозділу «Шахтоуправління «Білозерське», шахта «Новодонецька» ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля». Модернізація електромеханічного обладнання дільничних водовідливів похилої частини пласта L3 / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 6.050702 «Електромеханіка». – Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Електромеханіка;
Abstract: Проведено аналіз відповідності застосованого обладнання, технологій, рівня механізації та автоматизації проведення гірничих робіт сучасним вимогам та технічному прогресу. Досліджена схема відокремленого структурного підрозділу «Шахтоуправління «Білозерське», шахта «Новодонецька» ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля», її структура й застосовуване устаткування, визначений та проаналізований робочий режим роботи існуючого насосного обладнання, із застосуванням графоаналітичного методу оцінена економічна доцільність проведення модернізації електромеханічного обладнання, визначений раціональний режим роботи насосного обладнання, запропонована схема головного водовідливу та підрахований економічний ефект від впровадження запропонованих рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29733
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Морозовы Артем В и Артур В.pdf
  Restricted Access
6,44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.