Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29724
Title: Обґрунтування технологічної схеми та електромеханічного обладнання дільничного водовідливу блока №3 гор. 986 м відокремленого підрозділу «Шахта «Капітальна» Державного підприємства «Мирноградвугілля»
Other Titles: Substantiation of the technological scheme and the electromecanical equipment for local water drainage of the block № 3 of the level 986m of separated subdivision "Mine Capitalna" of the State enterprise " Myrnogradvugillia"
Authors: Шпичак, Сергій Геннадійович
Keywords: водовідлив
водовідливна установка
водозбірник
кавітація
напір
насос
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Шпичак С. Г. Обґрунтування технологічної схеми та електромеханічного обладнання дільничного водовідливу блока №3 гор. 986 м відокремленого підрозділу «Шахта «Капітальна» Державного підприємства «Мирноградвугілля» / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 6.050702 «Електромеханіка». – Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Електромеханіка;
Abstract: В роботі виконано аналіз відповідності прийнятих на ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» технологій ведення робіт та застосовуваного обладнання сучасним вимогам гірничого виробництва. Досліджена схема дільничного водовідливу блока № 3 гор. 986 м, її структура та застосоване обладнання. Проведений аналіз робочого режиму існуючого насосного обладнання. Виконано возрахунок та вибір новітнього насосного обладнання, визначено раціональний режим його роботи. Запропонована більш спрощена схема дільничного водовідливу блока № 3 гор. 986 м та розглянуті питання техніки безпеки при роботі водовідливних установок, а також виконаний розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованованих проектних рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29724
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДП_Шпичак_2018_1.pdf
  Restricted Access
3,75 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.