Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29723
Title: Модернізація електромеханічного обладнання водовідливного комплексу Відокремленого підрозділу «Шахта «Котляревська» Державного підприємства «Селидіввугілля» та обґрунтування режиму його роботи
Other Titles: Modernization of the electromechanical equipment of the drainage complex of separated subdivision «Мine «Kotliarevska» of the State enterprise «Selydivvugillia» and the justification of its operation
Authors: Сураєва, Ольга Олександрівна
Keywords: водовідливна установка
водозбірник
кавітація
напірна характеристика
приплив
робочий режим
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Сураєва О.О. Модернізація електромеханічного обладнання водовідливного комплексу Відокремленого підрозділу «Шахта «Котляревська» Державного підприємства «Селидіввугілля» та обґрунтування режиму його роботи / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 6.050702 «Електромеханіка». – Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Електромеханіка;
Abstract: Проведено аналіз відповідності застосованого обладнання, технологій, рівня механізації та автоматизації проведення гірничих робіт сучасним вимогам та технічному прогресу. Досліджена схема водовідливного комплексу Відокремленого підрозділу «Шахта «Котляревська» Державного підприємства «Селидіввугілля», її структура й застосовуване устаткування, визначений та проаналізований робочий режим роботи існуючого насосного обладнання, із застосуванням графоаналітичного методу оцінена економічна доцільність проведення модернізації електромеханічного обладнання, виконано добір сучасного насосного обладнання, визначений раціональний режим його роботи, запропонована спрощена схема водовідливних установок та підрахований економічний ефект від впровадження запропонованої модернізації.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29723
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДП_Сураєва_2018.pdf
  Restricted Access
2,85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.