Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29708
Title: badania rozwarstwień skał w stropie wyrobiska z obudową kotwową
Authors: Sakhno, Svetlana
Sakhno, Ivan
Rodzin, Stanislav
Ostrowski, Krzysztof
Keywords: wyrobisko przygotowawcze, obudowa kotwowa, rozwarstwienie
Issue Date: 2017
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki rozwoju rozwarstwień skał wokół wyrobiska przygotowawczego w KWK „Dobropolskaja” na Ukrainie. Konstrukcję stacji pomiarowych wykonano zgodnie z metodą WNIMI (Wszechzwiązkowy Instytut Miernictwa NaukowoBadawczy). Stacje pomiarowe były wyposażone w rozwarstwieniomierze, które zainstalowano bezpośrednio w przodku chodnika. Analizę dynamiki rozwoju strefy rozwarstwienia skał stropu wyrobiska sporządzono na podstawie wyników przemieszczeń rozwarstwieniomierzy wielopunktowych. W podsumowaniu podano czas, dla którego w górotworze skalnym zaczynają pojawiać się deformacje, których dalszy rozwój może doprowadzić do obwałów stropu powyżej strefy skotwionej. Stwierdzono, że dla warunków górniczo-geologicznych poziomu 450, zakotwiony strop przemieszcza się bez znacznych rozwarstwień na głębokości od konturu 1,0 ÷ 2,3 m, a odcinek stropu na głębokości między 0,5 ÷ 1,0 m odspaja się od wyżej leżącej części.
Description: PRZEGLĄD GÓRNICZY Nr 4 (1132) Tom 73 (2017) pp. 41-46
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29708
ISSN: 0033-216X
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри РРКК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PG_2017_Sakhno S.V..pdf2,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.