Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29631
Title: Вдосконалення системи оплати праці персоналу на промисловому підприємстві
Other Titles: Improvement of the system of remuneration of personnel at the industrial enterprise
Authors: Балабанов, Максим Костянтинович
Keywords: оплата праці, формування, працівники підприємства, система, удосконалення, оптимізація, управління
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Балабанов М.К. Вдосконалення системи оплати праці персоналу на промисловому підприємстві / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»). – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Управління персоналом і економіка праці;
Abstract: В роботі досліджено соціально-економічне значення системи оплати праці, розкрито особливості систем оплати праці, застосовуваних на підприємствах України, проаналізовано перспективи використання зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. На підставі аналізу та оцінки систем оплати праці в контексті промислового підприємства визначено пріоритети стратегії формування системи оплати праці; запропоновано напрями оптимізації систем оплати праці, які діють на промисловому підприємстві. Практична реалізація заходів містить в собі пропозиції щодо впровадження комплексної методики, що дозволяє підвищити ефективність системи оплати праці з позицій працівника і роботодавця (підприємства) в якісному і кількісному аспекті.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29631
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Балабанов М.pdf
  Restricted Access
12,1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.