Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29448
Title: Фінансовий механізм формування банківського капіталу
Other Titles: The Financial Mechanism of Banking Capital Formation
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.08
Authors: Катранжи, Л.Л.
Катранжи, Леонід Леонідович
Keywords: фінансовий механізм
банківський капітал
структура
концепція
формування
регулювання і нагляд,удосконалення
Issue Date: 2015
Publisher: Красноармійськ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, Краматорськ, 2015. Дисертацію присвячено вдосконаленню фінансового механізму формування банківського капіталу в Україні, що забезпечує стабільність функціонування банків та сприяє розвитку банківської системи та економіки в цілому. Уточнено поняття банківського капіталу та його сучасні теоретичні концепції. Обґрунтовано дефініції та складові фінансового механізму формування банківського капіталу. Розвинуто концептуальні засади вдосконалення фінансового механізму формування банківського капіталу. Проаналізовано макроекономічні чинники формування банківського капіталу з позицій світового і вітчизняного досвіду. Досліджено пруденційні та ринкові аспекти формування банківського капіталу. Здійснено адаптацію міжнародних стандартів до формування банківського капіталу. На основі побудови й аналізу динамічної економетричної моделі оптимізовано структуру банківського капіталу з урахуванням пруденційних обмежень. Розвинуто теорію фінансового левериджу та вимірювання його ефектів у банківській сфері.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29448
Appears in Collections:Катранжи Леонід Леонідович, к.е.н., доцент кафедри ОФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27diser.pdf8,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.