Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29403
Title: ВПЛИВ ЕНЕРГОВИТРАТ ШАХТАРІВ НА РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Authors: Негрій, Тетяна Олександрівна
Негрій, Сергій Григорович
Сахно, Іван Георгійович
Keywords: безпека праці; умови праці; енергетичні витрати; кореляція; операції; виробничий процес
Issue Date: 2017
Publisher: Х.: НТУ «ХПІ»
Citation: Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Нові рішен-ня в сучасних тех-нологіях». – Харків: НТУ «ХПІ», 2017.– Вип. 7 (1229).– С. 81-90.
Abstract: Обґрунтовується необхідність врахування енергетичних витрат організму шахтарів при виконанні ними операцій (під операцій) в рамках виробничого процесу з метою розробки безпечних технологічних схем ведення гірничих робіт. Отримано залежності енерговитрат організму гірника при його переміщеннях в гірничих виробках, як з вантажем, так і без нього, з урахуванням основних факторів. Встановлено залежність енергетичних витрат організму гірника від частоти серцевих скорочень, використання якої дозволить оперативно оцінювати важкість праці шахтарів та корегувати графік організації робіт з урахуванням фізіологічних можливостей виконавців. Обґрунтована необхідність проведення додаткових досліджень щодо оцінки енергетичної вартості робіт на різних ланках технологічного процесу. Планується подальше вивчення фізіології праці шахтарів при виконанні ними виробничих операцій: видобутку вугілля,проведенні та ремонті виробок, транспортуванні вантажів, обслуговуванні та ремонті обладнання і т.д.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29403
ISSN: 2079-5459
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри РРКК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nehrii_NTU-KhPI-7(1229)2017.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.