Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29398
Title: ПРО ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ ГІРНИКІВ НА РІВЕНЬ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
Authors: Негрій, Тетяна Олександрівна
Негрій, Сергій Григорович
Ріхерт, Сергій Володимирович
Keywords: травматизм, умови праці, енергетичні витрати, графік організації робіт, працездатність, компенсаційний відпочинок.
Issue Date: May-2017
Citation: Вісник Криворізького національного університету.-Кривий Ріг:КНУ,2017-Вип.44.-С.78-83
Abstract: Мета. Метою статті є встановлення впливу енергоємності робіт на рівень травматизму при виконанні операцій в рамках виробничого процесу. Методи дослідження: фізіологічні методи вивчення трудових процесів: хронометраж робочого дня, методи дослідження нервово-м'язового апарату, дослідження зовнішнього дихання і газообміну, методи дослідження серцево-судинної системи. Наукова новизна. Новизна роботи полягає у розробці наукових засад щодо оптимізації графіків організації робіт з урахуванням фізичних можливостей гірників. З використанням результатів розрахунку енергетичних витрат гірників, на основі встановлених залежностей та вимірювань частоти серцевих скорочень у шахтарів, при виконанні підоперацій були визначені сумарні енерговитрати при виконанні комплексу робіт, які передували травмуванню їх виконавцю. Практична значимість. На конкретному прикладі здійснено обґрунтування необхідності врахування психофізіологічних умов праці при проектуванні безпечних технологічних схем ведення гірничих робіт, які б враховували режими праці-відпочинку працівників. Результати. Встановлено взаємозв'язок між показниками важкості праці та рівнем виробничого травматизму, що є підґрунтям для подальшого вивчення фізіології праці гірників задля забезпечення більш комфортних та безпечних умов праці.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29398
ISSN: 2306-5451
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри РРКК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВКНУ-44, Кривий Ріг Негрій Т.О..pdf516,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.