Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29307
Title: Організація виробництва. Практичні заняття.
Authors: Фіщенко, Оксана Миколаївна
Keywords: організація, виробничий процес, робочий час, нормування праці, робоче місце, поточна лінія
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено тематику індивідуальних завдань; задачі для індивідуальної роботи та наведено перелік додаткової літератури для виконання завдань.
Description: Методичні рекомендації для практичних занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу підготовки бакалаврів «Організація виробництва» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства – ЕПР / Укл. О.М. Фіщенко Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. – 19 с.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29307
Appears in Collections:0рганізаційно-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Организация Практические.pdf468,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.