Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29249
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія та безпека виконання вибухових робіт»
Authors: Бачуріна, Ярослава Павлівна
Бачурін, Леонід Леонідович
Keywords: методичні вказівки
РГР
вибухові роботи
БВР
Issue Date: 29-May-2018
Publisher: Індустріальний інститут ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи з дисципліни циклу вільного вибору студентів «Технологія та безпека виконання вибухових робіт» для спеціальності 184 «Гірництво» (освітній ступінь «бакалавр») / Укладачі: Я. П. Бачуріна, Л. Л. Бачурін. – Покровськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 2018. – 18 с.
Abstract: У методичних вказівка викладено вимоги до змісту та рекомендації щодо самостійного виконання студентами індивідуальної розрахунково-графічної роботи з дисципліни циклу вільного вибору студентів «Технологія та безпека виконання вибухових робіт», що передбачає розробку елементів паспорту буровибухових робіт при проведенні підземної гірничої виробки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29249
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри управління виробництвом і охорони праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ РГР ТБВВР 2018.pdfЕлектронна версія МВ РГР ТБВВР812,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.