Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29181
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Гідрогазодинаміка Частина 1» для студентів за напрямом навчання 6.050601 «Теплоенергетика»
Authors: Артеменко, Юрий Анатольевич
Keywords: Гідрогазодинаміка, тиск, в’язкість, рідина, повітряя
Issue Date: 2018
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Покровськ, ДонНТУ, 2018 р. – 50 с.
Abstract: Конспект лекцій складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Гідрогазодинаміка Частина 1». Метою вивчення дисципліни ‖Гідрогазодинаміка Частина1‖ є засвоєння студентами понять і законів гідравліки і газодинаміки та застосування їх надалі у процесі вивчення спеціальних дисциплін та проведення необхідних інженерних розрахунків. Розрахован на студентів денної, заочної та скороченої форм навчання . Укладач: Артеменко Ю.А., доц., к.т..н., доц. кафедри електричної інженерії
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29181
Appears in Collections:Науково-методичні праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gidrogazody`namika 1__.PDF1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.