Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29174
Title: Практикум з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Authors: Власенко, Микола Миколайович
Keywords: Провідники, напівпровідники, діелектрики, діелектричні втрати, феромагнетики, діамагнетики, парамагнетики, петля гістерезису, магнітні втрати
Issue Date: 21-Oct-2018
Abstract: У навчально-методичному посібнику розглянуто основні відомості про електротехнічні матеріали, які наразі застосовують в електромеханіці, машинобудуванні, електротехніці, радіоелектроніці. Надано загальну характеристику основних груп електротехнічних матеріалів: провідників, діелектриків, напівпровідників, магнітних матеріалів, матеріалів з особливими властивостями теплового розширення і особливими пружними властивостями. Наведено основні електрофізичні характеристики матеріалів. Навчально-методичний посібник містить практичні роботи та рекомендації щодо виконання індивідуального завдання з дисципліни " Електротехнічні матеріали". Призначений на студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29174
Appears in Collections:Науково-методичні праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум з дисципліни Електротехнічні матеріали.pdfПосібник для практичних занять2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.