Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29167
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Тепломасообмін» для студе-нтів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 «Теплоенергетика»
Authors: Власенко, Микола Миколайович
Keywords: теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання, критерії подібності, теплопередача, тепловий опір, гідродинамічний прикордонний шар, ламінарний плин теплоносія, турбулентний плин, масообмін
Issue Date: 21-Oct-2018
Abstract: Конспект лекцій містить основні поняття, визначення й розрахункові рівняння по теплопровідності, тепловіддачі, тепловому випромінюванню, включає класифікацію, тепловий і гідродинамічний розрахунки теплообмінних апаратів. Друга частина конспекту присвячена питанням тепломасообміну. Конспект лекцій складений відповідно до вимог державних освітніх стандартів і може бути використаний для розширення знань студентів - теплоенергетиків спеціальності 144 "Теплоенергетика".
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29167
Appears in Collections:Науково-методичні праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лекції ТМО.pdfЛекції з тепломасообміну4,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.