Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29091
Title: Врахування похибок інклінометричних дослідженьпри визначенні меж небезпечних зон за проривами води у бурових свердловин
Authors: Фролов, Олег Васильович
Халимендик, Юрій Михайлович
Keywords: небезпечна зона
свердловина
інклінометрична зйомка
еквідістанта
еліпсоїд похибок
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Вісті Донецького гірничого інституту
Series/Report no.: 1 (42);
Abstract: Проаналізовано існуючи методики визначення меж небезпечних зон за проривами води навколо бурових свердловин та складові розрахункових формул для визначення ширини цих зон. Розглянуто питання аналізуточності інклінометричних вимірювань у контексті врахування похибок координат стовбуру свердловини при побудови меж небезпечних зон за проривами води у незатампонованих або неякісно затампонованих свердловин. Порівняно результати розрахунку координат точок свердловин, отриманих за різними методами апроксимації траєкторії стовбура. Отримані формули для розрахунку параметрів зон та досліджені зони розсіювання похибок у вигляді еліпсів , отримані також за різними методами розрахунку траєкторії свердловини. Показано, що збільшення розмірів зони розсіювання координат за правилом «трьох сигм» дозволяє в достатній мірі «згладити» середньоквадратичних похибок навколо точки осі свердловини. Побудовано графік зміни розміру зони розсіювання координат по глибині свердловини. Проаналізовано вплив нерівномірності розсіювання похибок координат на форму межи небезпечної зони.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29091
ISSN: 1999-981X
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khalymendyk_JDMI_1_18.pdfстаття702,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.