Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29033
Title: Управління проектами
Authors: Фіщенко, Оксана Миколаївна
Keywords: Проект, інвестиції, управління, планування, джерела фінансування, життєвий цикл, ефективність
Issue Date: Sep-2018
Publisher: ДВНЗ Донецький національний технічний університет
Description: Наведено тематику курсу для лекційних та практичних занять, а також питання, якеі винесені на самостійне вивчення студентів. Зазначено кількість години для опанування кожною темою. Наведено список літератури, що рекомендована для вивчення дисципліни.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29033
Appears in Collections:0рганізаційно-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роб_програма_упр_проектами.pdf536,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.