Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29010
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ
Authors: Амельницька, Олена Володимирівна
Мізіна, Олена Вікторівна
Молчанова, Олена Ігорівна
Keywords: розвиток персоналу, система розвитку персоналу, складові системи розвитку персоналу, корпоративний університет, щорічна оцінка діяльності, неперіодична та спеціальна атестація, аутсорсінг персоналу.
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Науковий журнал «Альманах науки», № 6/1 (15) червень 2018 р.
Citation: Засновник та видавець: ФОП Камінська А.П. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 22336-12236 Р від 10 жовтня 2016 р.
Abstract: У статті досліджуються питання удосконалення системи розвитку персоналу енергопостачальної компанії. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо визначення сутності поняття «розвиток персоналу», проаналізовано найбільш поширені принципи формування системи розвитку персоналу на підприємстві та визначено основні її елементи. Надано характеристику існуючої системи розвитку персоналу досліджуваної енергопостачальної компанії, що використовують навчання працівників корпоративному університеті та проведення щорічної оцінки діяльності персоналу, на підставі якої визначаються рівні оплати праці всім категоріям персоналу компанії. Запропоновано заходи практичного характеру з удосконалення системи розвитку персоналу в енергопостачальній компанії: проведення неперіодичних і спеціальних атестацій персоналу, аутсорсінг персоналу компанії, проведення атестації on-line.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29010
Appears in Collections:Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мізіна, Амельницька, Молчанова - Альманах науки.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.