Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28648
Title: РЕФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА ЗАСАДАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Authors: Рекова, Наталія Юріївна
Keywords: РЕФОРМУВАННЯ, ОСНОВНІ, ІНСТИТУТ, МІСЦЕВІ, ФІНАНСИ, ЗАСАДИ, ФІСКАЛЬНА, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Issue Date: 2017
Publisher: ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії
Series/Report no.: ;№ 1 (40)
Abstract: Формування ефективної фіскальної політики є одним з визначальних складових антик- ризової економічної політики держави та потребує розвитку її теоретичного базису з огляду на сучасні трансформації в Україні. Пропонована система правил фіскальної децентралізації потребує удосконалення інституційної структури. Зміна системи управління має бути спря- мована на формування засад транспарентності державної влади та органів місцевого самов- рядування, дотримання ними фіскальної дисципліни, забезпечення прозорості їх діяльності та посилення відповідальності за її наслідки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28648
ISSN: 1993-8322
Appears in Collections:Рекова Наталія Юріївна, завідувач кафедри ОФЕБ, д.е.н., професор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekova_Chist_DDMA.pdf635,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.