Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28636
Title: Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Рекламний менеджмент» для студентів денної форми навчання, галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальність 075 Маркетинг – МРК
Authors: Амельницька, Олена Володимирівна
Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: механізми, дослідження, рекламна ідея, оцінювання, структура, медіапланування
Issue Date: 2016
Publisher: Покровськ: ДоНТУ, 2016. – 33 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, протокол № 5 від 29.11.2016
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Рекламний менеджмент». Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання практичних робіт та список рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28636
Appears in Collections:Методичні рекомендації до проведення практичних занять
Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Амельницкая,Мизина-Рекл. менеджмент- практ. (ш).pdf279,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.