Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28634
Title: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація праці менеджера» для магістрів. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент. Спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці
Authors: Подлужна, Наталя Олександрівна
Keywords: планування робочого дня, система управління, наради в організації, відбір персоналу, рішення
Issue Date: 2017
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2017. – 40 с.
Citation: Затверджено на засіданні НМВ ДонНТУ. Протокол №14 від 29.08.2017 р.
Abstract: Методичні вказівки містять тематичний зміст дисципліни «Організація праці менеджера», зміст практичних занять та самостійної роботи з дисципліни, перелік рекомендованої літератури. Призначені для магістрів спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28634
Appears in Collections:Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Подлужна Н.О. М.у. к практ. Орг-я праці менеджера-ш.pdf333,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.