Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28568
Title: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН РИНКОВОГО ТИПУ З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЙ УТИЛІТАРИЗМУ, КОНФЛІКТІВ ТА ПЛЮРАЛІЗМУ
Other Titles: TEORETICAL BASE OF REGULATION OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS MARKET TYPE FROM THE PERSPECTIVE OF THEORIES UTILITARIANISM, CONFLICT AND PLURALISM
Authors: Фоміна Олена
Keywords: соціально-трудові відносини, утилітаризм, теорія конфліктів, те- орія плюралізму, відповідальність суб’єктів
Issue Date: 2016
Publisher: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Series/Report no.: ;39-40
Abstract: Мета. Проаналізувати утилітарну теорію, теорію конфліктів та плюралістичну концепцію в аспекті регулювання соціально-трудових відносин, виявити їх особливості і можливість застосування в умовах ринкової економіки України. Методика. Для дослідження концепцій утилітаризму, конфліктів та плюралізму використовувався аналіз і синтез, що дає можливість виокремити важливі тези теорії. Виклад концепцій базується на основі використання методу єдності історичного і логіч- ного, що вказало на доцільність застосування основних положень концепцій в системі регулювання соціально-трудових відносин України. Результати. Розглянуто теоретичні концепції соціально-трудових відносин в си- стемі еволюції поглядів на них з позицій утилітаризму, теорії конфліктів та плюралізму, що стало підґрунтям до формування власної концепції регулювання соціально-трудових відносин із застосуванням принципу історизму. На основі аналізу зазначених концепцій щодо регулювання соціально-трудових відносин зроблено висновок про доцільність їх ви- користання на мікрорівні соціально-економічних відносин в Україні.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28568
ISSN: 2079-4762
Appears in Collections:Фоміна Олена Олександрівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Торгівля і ринок України 39-40.pdf3,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.