Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28564
Title: МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Other Titles: MECHANISM OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS ON THE PRINCIPLES OF RESPONSIBILITY
Authors: Фоміна Олена
Keywords: соціально-трудові відносини, суб’єкти соціально-трудових відносин, механізм регулювання, відповідальність
Issue Date: 2013
Publisher: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Series/Report no.: ;3 (59)
Abstract: Мета. Сформувати механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах від- повідальності. Методика. Розглянуто трактування економічного механізму провідними науковцями, що надало змогу, використовуючи системний підхід, сформувати механізм регулювання соціально- трудових відносин. Для удосконалення практики регулювання соціально-трудових відносин у розроблений механізм регулювання запропоновано включити компоненту відповідальності. Результати. На основі теоретико-методологічної бази, що передбачає мету, завдан- ня, принципи, інституційні основи і засоби регулювання, представлено механізм регулювання соціально-трудових відносин з урахуванням компоненти відповідальності. Наукова новизна. Удосконалено механізм регулювання соціально-трудових відносин щодо визначення його впливу на відтворення робочої сили, якість життя населення і розвиток особистості, що дозволяє покращити політику регулювання соціально-трудових відносин. Практична значущість. Запропонований механізм регулювання соціально-трудових від- носин дозволяє визначити особливості взаємодії основних учасників соціально-трудових відно- син через реалізацію їхніх інтересів; інститути, які впливають на реалізацію інтересів; прин- ципи, на основі яких відбувається взаємодія; інструменти регулювання соціально-трудових відносин; систему показників, що характеризують реалізацію інтересів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28564
ISSN: 2079-4819
Appears in Collections:Фоміна Олена Олександрівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vdnuete_2013_3_8.pdfстаття652,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.