Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28460
Title: ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Authors: Лисенко, Світлана Миколаївна
Мішина, С.Ю.
Keywords: людський розвиток, індекс розвитку людського потенціалу, рівень життя, конкурентоспроможність на ринку праці
Issue Date: 17-Dec-2015
Publisher: Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції. – Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», 17 грудня 2015,- Красноармійськ, 2015.
Abstract: Обгрунтовано, що постійне підвищення людського потенціалу та якості життя є визначальним чинником зміцнення конкурентоспроможності держави, економічного зростання, стимулювання ділової активності, залуження вітчизняних та зарубіжних капіталів у продуктивний сектор економіки. У свою чергу підвищення добробуту нації, рівня освіти, охорони здоров’я тощо спричинить підвищення рівня людського розвитку.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28460
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ.pdfЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА361,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.