Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28291
Title: Теоретико-методологічні підходи до проблеми формування загальнокультурної компетентності студентів інженерних спеціальностей
Authors: Бабенко, Марина Олегівна
Keywords: педагогічна технологія
професійна компетенція
соціокультурний простір
загальнокультурна компетентність
Issue Date: 2014
Citation: Бабенко М. О. Теоретико-методологічні підходи до проблеми формування загальнокультурної компетентності студентів інженерних спеціальностей / М. О. Бабенко / Вища освіта України [Текст] : Теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (54). Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 2. Присвячується світлій пам'яті академіка Івана Андрійовича Зязюна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України ; ред. колегія В. П. Андрущенко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ ; Кіровоград : [б. в.], 2014. – С. 399–403.
Abstract: В статті актуалізовано питання формування загальнокультурної компетентності студентів інженерних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів. Розглянуто особливості сучасного соціокультурного простору. Акцентовано увагу на відродженні таких соціальних явищ як інженерна еліта та технічна інтелігенція. Визначено педагогічні механізми формування загальнокультурних компетенцій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28291
ISSN: 2078-1016
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри інженерної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья Бабенко.pdf303,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.