Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28289
Title: Основні чинники формування середньої технічної освіти на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Authors: Бабенко, Марина Олегівна
Keywords: Історія педагогіки
середня технічна освіта
промислове училище
професійна освіта
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ ім. А.С.Макаренка
Citation: Бабенко М. О. Основні чинники формування середньої технічної освіти на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / М. О. Бабенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – Суми : СумДПУ, 2016. – №2 (56). – С. 170–180.
Abstract: Висвітлені результати досліджень з визначення умов розвитку промислової освіти на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуті соціально-політичні обставини пореформеного періоду ХІХ ст., які сприяли формуванню технічної освіти та процесу виділення середньої технічної освіти як окремої складової освітньої системи. Акцентується увага на взаємозалежності розвитку промисловості та технічної освіти. Висвітлено спроби держави щодо упорядкування системи промислової освіти шляхом проведення загальнодержавних нормативно-правових заходів. Відмічено значну роль активного залучення громадської ініціативи в процесі розбудови середньої технічної освіти наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28289
ISSN: 2312-5993
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри інженерної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья_суми.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.