Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28230
Title: Технології формування в майбутніх інженерів-електромеханіків фахово значущих умінь засобами експерементальних досліджень
Authors: Несторук, Наталія Анатоліївна
Keywords: експериментальні дослідження, компетентісно орієнтована методика, вивчення технічних дисциплін, підготовка інженерів-електромеханіків, уміння, принципи, методи, форми, засоби.
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: Покровськ, ІІ ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Несторук Н.А. Технології формування в майбутніх інженерів-електромеханіків фахово значущих умінь засобами експерементальних досліджень // Збірник наукових праць за результатами всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти механізації та автоматизації енергоємних виробництв», Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 11-12 квітня 2017 року. – С. 354-359
Abstract: У статті охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до формування в майбутніх інженерів-електромеханіків фахово значущих умінь у процесі експериментальних досліджень при викладанні технічних дисциплін та визначено педагогічні умови організації експериментальних досліджень у процесі підготовки фахівців електромеханічного профілю.
Description: The article describes theoretical and methodological approaches to the formation of future engineers-electricians of professionally significant skills in the process of experimental studies in teaching of technical subjects and defined the pedagogical conditions of organization of experimental studies in the process of training an Electromechanical profile.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28230
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.