Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28228
Title: Про сумісність вибухових речовин і гірських порід за крітерієм раціонального енергонасиченнння
Authors: Петелін, Едуард Анатолійович
Keywords: вибухопідготовка, ресурсозбереження, енергозбереження, перездрібнювання, енергія вибуху, критерій раціонального енергонасичення, продукти вибуху, поріг міцності.
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: Покровськ, ІІ ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Петелін Е.А. Про сумісність вибухових речовин і гірських порід за крітерієм раціонального енергонасиченнння // Збірник наукових праць за результатами всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти механізації та автоматизації енергоємних виробництв», Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 11-12 квітня 2017 року. – С.312-317
Abstract: Обґрунтований критерій раціонального енергонасичення гірських порід, обумовлений характером розподілу енергії вибуху заряду вибухової речовини в гірській породі по видах роботи. Це дозволяє аналітично визначити втрати енергії вибуху, пов'язані з перездрібнюванням гірської породи, кількість енергії на виконання роботи дроблення й переміщення гірської маси. Співвідношення між різними видами роботи вибуху дають можливість визначити оптимальні для заданих умов підривання та гірських порід параметри проведення буро-підривних робіт, що забезпечують мінімальну витрату енергії вибуху на виконання ефективної роботи дроблення.
Description: The criterion of rational energy saturation of rocks is substantiated, which is determined by the nature of the energy distribution of the explosive charge in a rock by types of work. This allows us to analytically determine the explosion energy losses associated with the re-grinding of the rock, the amount of energy required to perform the crushing and moving operations of the rock mass. The relationships between the different types of explosion work make it possible to determine the parameters of blasting operations that are optimal for the given blasting conditions and rocks, which ensure a minimum energy consumption of the explosion for performing effective crushing work.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28228
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.