Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28187
Title: Захист інформаційного каналу БПЛА від зовнішніх програмно-апаратних впливів
Authors: Лесина, Евгения Викторовна
Кириченко, Виктор Викторович
Keywords: інформаційний канал БПЛА
зворотні динамічні системи
кінцевовимірне кільце цілих чисел
генератори псевдовипадкових послідовностей
Issue Date: 12-May-2016
Publisher: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці», Черкаси
Abstract: Сучасні безпілотні літальні апарати (БПЛА) знаходять широке застосування не тільки у військовій справі, а й у цивільному секторі. Їх все частіше застосовують для вирішення таких народногосподарських завдань, як аерофотозйомка, метеорологічні вимірювання, контроль стану трубопроводів, ліній електропередач і т.д. Разом з тим стає актуальним ряд проблем, пов'язаних з інтенсивним розвитком даного напрямку, зокрема, закриття телекомунікаційних каналів зв'язку з БПЛА для їх захисту від зовнішніх програмно апаратних впливів. У цьому дослідженні проаналізовано питання закриття каналу зв'язку з безпілотним літальним апаратом криптографічними засобами. Сформульовано вимоги, що пред'являються до таких засобів. Розроблений програмний комплекс, який реалізує один з можливих алгоритмів криптографічного захисту передачі сигналів з борта БПЛА на пульт дистанційного керування. В алгоритмі застосовуються зворотні динамічні системи управління зі складною поведінкою траєкторій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28187
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kir_Les.pdfЗахист інформаційного каналу БПЛА від зовнішніх програмно-апаратних впливів418,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.