Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28184
Title: Особливості дискретних алгоритмів перетворення інформації за допомогою обернених динамічних систем
Authors: Лесина, Евгения Викторовна
Кириченко, Виктор Викторович
Keywords: обернені динамічні системи
динамічна деградація
кільце цілих чисел
генератори псевдовипадкових послідовностей
шифрування
функція керування
Issue Date: 1-Oct-2016
Publisher: Вісник Черкаського університету, серія "Фізико-математичні науки"
Citation: http://phys-ejournal.cdu.edu.ua/issue/view/139
Series/Report no.: VOL 389, NO 1 (2016);
Abstract: Комп'ютерна реалізація алгоритмів перетворення інформації на основі хаотичної динаміки приводить до необхідності дискретизації систем. Робота присвячена вивченню особливостей обернених дискретних систем керування як перетворювачів інформації, зокрема, такої їхньої властивості, як динамічна деградація. Вона полягає в можливому різкому зменшенні дискретної множини станів складної динамічної системи при введенні інформаційного повідомлення. В значній мірі це явище залежить від початкових значень траєкторій та параметрів системи. Наведено приклад динамічної системи, траєкторії якої мають складну внутрішню динаміку, але при введенні в неї інформаційного повідомлення потрапляють на нульовий інваріантний многовид. Тим самим, замість шифрування вхідної інформаційної послідовності, вихід системи для будь-яких значень ключових параметрів, починаючи з деякого моменту, в точності передає значення інформаційного входу з одиничною затримкою.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28184
ISSN: 2076-5851
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfОсобливості дискретних алгоритмів перетворення інформації за допомогою обернених динамічних систем4,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.