Наукові праці співробітників кафедри Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 112
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-05-23Шкабура С.В. РОЗРОБКА ДОПОМІЖНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТРУБНОГО ЗАВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ : збірник наук. праць / С.В. Шкабура, О.Ю. Колларов. - ДВНЗ "ДонНТУ", Покровськ, 2018. - С. 133 - 134Шкабура, С.В.; Колларов, О.Ю.
2017-05-24Пономаренко О.Є. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ККД ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ, ЧАСТКИ ПАЛИВ І ВМІСТУ КИСНЮ В ДУТТЬОВОМУ ПОВІТРІ МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ: збірник наук. праць / О.Є. Пономаренко, О.Ю. Колларов, А.М. Ганжа. - Покровськ, ДВНЗ "ДонНТУ",2017. - С. 96 - 98Пономаренко, О.Є.; Колларов, О.Ю.; Ганжа, А.М.
2017-05-23РОБОТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ ВІД ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: [ Збірник наукових праць ] / Д.О.Остренко, Г.П. Нечай, С.В. Шкабура, О.Ю. Колларов. - Покровськ: ДВНЗ " ДонНТУ", 2017. - С. 132 - 135Остренко, Д.О.; Нечай, Г.П.; Шкабура, С.В.; Колларов, О.Ю.
2016Пономаренко О.Є. ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРСУНОК ГРАДИРЕНЬ : Збірка доповідей ІI Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів / О.Є. Пономаренко, О.Ю. Колларов. - Покровськ: ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. - С. 88 - 89.Пономаренко, О.Є.; Колларов, О.Ю.
2018METHODOLOGY OF CALCULATION OF MULTIPLEX HEAT EXCHANG APPARATUS WITH CROSS FLOW AND MIXING IN HEAT CARRIERS / [ GANZHA А.М, ZAIETS О.М., MARCHENKO N.A. and other.] ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine. SHEE “Donetsk National Technical University”, Pokrovsk, Ukraine , 2018. - Р. 26 - 35GANZHA, A.M.; ZAIETS, O.M.; MARCHENKO, N.A.; KOLLAROV, O.JU.; NJEMCEV, E.M.
2010-09-29Колларов О.Ю. Дослідження конверсії кисню у воднево - кисневому паливному елементі / О.Ю. Колларов, В.І. Калашніков. - Донецьк:ДонНТУ, 2011. - С. 77 - 79Колларов, О.Ю.; Калашніков, В.І.
2015-10-29Колларов О.Ю. Застосування алгоритму Левенберга - Маркгварда в задачах тригонометричної ідентифікації багатовимірних нелійних об'єктів / Колларов О.Ю. - Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. - С. 111 - 115.Колларов, О.Ю.
2013Штицинський З.А. Зволоження повітря у паливних воднево - кисневих елементах. / З.А. Штицинський, О.Ю. Колларов, В.І. Калашніков. - Донецьк, 2013. - С. 49 - 50Штицинський, З.А.; Колларов, О.Ю.; Калашніков, В.І.
2015-12-01Чашко М.В. Біогенний електрогенератор / М.В.Чашко, О.Ю.Колларов, Т.В.Алтухова. - Красноармійськ:ДонНТУ, 2015. - С. 61 - 67Чашко, М.В.; Колларов, О.Ю.; Алтухова, Т.В.
2011Колларов О.Ю. Ініціалізація нейронних одношарових сіток прямого поширення / Колларов О.Ю. - Донецьк: ДонНТУ, 2011. - С. 73 - 76Колларов, О.Ю.
2015-12-01Шеїна Г.О. Визначення електромагнітних параметрів обмотки збудження і демпферної системи / Г.О. Шеїна, О.Ю. Колларов. - Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. - С. 30 - 33Шеїна, Г.О.; Колларов, О.Ю.
2006-05-24Колларов О.Ю. Регулювання положення у двомасових електромеханічних системах на базі фазі-регулятора з самоналаштовуванням / Колларов О.Ю. - Донецьк: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", 2006. - С.10 - 12Колларов, О.Ю.
2015Колларов О.Ю. Засади оптимального керування автономними установками електроживлення із воднево-кисневими паливними елементами / Колларо О.Ю. - Красноармійськ: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", 2015. - С. 59 - 66Колларов, О.Ю.
2013Колларов О.Ю. Удосконалення методів керування автономною системою електроживленняіз воднево-кисневим паливним елементом / Колларов О.Ю - Донецьк: ДВНЗ "донецький національний технічний університет", 2013. С. 149 - 150Колларов, О.Ю.
2015Багдасарян С.С. Асинхронний електропривід каретки літальної пилки з адаптивним регулятором положення змінної структури. / С.С. Багдасарян, О.Ю. Колларов, Д.О. Кардаш. - Красноармійськ: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", 2015. - С. 51-54Багдасарян, С.С.; Колларов, О.Ю.; Кардаш, Д.О.
2016-08-10Спосіб настройки компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах Патент на винахід №112179, МПК H02J 3/18 (2006.01) H02H 9/08 (2006.01) Опубл. 10.08.2016, Бюл. №15Лисенко, Віктор Анатолійович
2015Підвищення надійності роботи розподільних мереж із заземленою через котушку Петерсена нейтраллюЛисенко, Віктор Анатолійович; Сивокобиленко, Віталій Федорович
2017-11-17Numerical Simulation of Transient Ground Faults in Medium Voltage NetworksLysenko, V. A.; Syvokobylenko, V. F.
2017-11-17Feedback on Installed Experience with Digital Signal Processing Petersen Coil RegulatorLysenko, V. A.
2017Способи визначення пошкодженого приєднання в розподільних мережах напругою 6-35 кв.Лисенко, Віктор Анатолійович; Сивокобиленко, Віталій Федорович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 112