Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-04Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Параметричне проектування технологічного обладнання» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудуванняТопоров, Андрій Анатолійович; Боровльов, В'ячеслав Миколайович; Трет`яков, Павло Васильович; Алексєєва, Ольга Євгеніївна; Костіна, Олена Дмитрівна
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання курсового проекту з дисципліни «Спеціальне обладнання технологічних комплексів»для студентів спеціальності133 Галузеве машинобудуванняденної та заочної форм навчанняКутняшенко, І.В.; Костіна О.Д., О.Д.; Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Боровльов, В.М.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи розробки технологічного обладнання» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудуванняКостіна, О.Д.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Боровльов, В.М.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Динаміка процесів у технологічному обладнанні» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування денної і заочної форм навчанняТопоров, А.А.; Боровльов, В.М.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Костіна, О.Д.
2020-04НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування денної форми навчанняТрет'яков, П.В.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Костіна, О.Д.; Алексєєва, О.Є.; Боровльов, В.М.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання і оформлення дипломного проекту для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальностями 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 7.05050311 «Металургійне обладнання» та 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»Парфенюк О.С., О.С.; Костіна, О.Д.; Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання і оформлення кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальностями 8.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 8.05050311 «Металургійне обладнання» та 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»Парфенюк, О.С.; Костіна, О.Д.; Топоров, А.А.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Техногенна безпека хіміко-технологічних комплексів» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (спеціальності 133 Галузеве машинобудування)Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Костіна О.Д., О.Д.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН" для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (спеціальності 133 Галузеве машинобудування) денної та заочної форм навчанняАлексєєва, О.Є.; Трет`яков, П.В.; Топоров, А.А.; Кутняшенко, І.В.; Костіна, О.Д.
2020-04МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проектуз дисципліни"Системи виробництва та розподілу енергоносіїв"для студентів денноїта заочноїформ навчання спеціальності144ТеплоенергетикаТрет'яков, П.В.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Костіна, О.Д.; Алексєєва О.Є., О.Є.; Боровльов В.Н., В.М.